vlaknobeton.sk polymérové vlákna

Fibrofor High Grade
r. 2006, s doplnkovou výstužou, hr. dosky 220 mm, polia 10×10 m
2 800 m2