2020, podlaha v garážach, hr. 150 mm, 11000 m2, polia 5×5, Fibrofor High Grade 1kg/m3, bez doplnkovej výstuže