2021, podlaha v garáži, hr. 170 mm, 550 m2, polia 6×6, Fibrofor High Grade 1kg/m3, bez doplnkovej výstuže