Podlaha sa realizovala na existujúcom betónovom podklade, maximálna hmotnosť sudov 250 kN.

2019, priemyselná podlaha v pivnici a prevádzke, hr. 120 mm, 1000 m2, polia 8×8, Fibrofor High Grade 1kg/m3, bez doplnkovej výstuže.