vlaknobeton.sk polymérové vlákna

Fibrofor High Grade
r. 2019, bez doplnkovej výstuže, hr. dosky 200 mm, polia 10 x10 m
6 400 m2