vlaknobeton.sk polymérové vlákna

Fibrofor High Grade
r. 2018, s doplnkovou výstužou, hr. dosky 200 mm, polia 10×10 m
15 000 m2