2019, podlaha v garáži, hr. 150 mm, 4000 m2, polia 6×6, Fibrofor High Grade 1kg/m3, bez doplnkovej výstuže