Statický výpočet v tomto prípade určil ako vhodné riešenie vlákno Fibrofor Diamond, ktoré je určené pre silne zaťažené konštrukcie. Stavebné práce sa vďaka vláknovej výstuži zjednodušili, výsledná betónová doska zvládne záťaž tažkých pivných tankov aj častý kontakt s kvapalinami.

2019, priemyselná podlaha vo výrobnej prevádzke, hr. 220 mm, 1500 m2, polia 6×6, Fibrofor Diamond 3kg/m3, bez doplnkovej výstuže