vlaknobeton.sk polymérové vlákna

Fibrofor High Grade
r. 2016, bez doplnkovej výstuže, hr. dosky 160 mm, polia 6×6 m
6 500 m2