vlaknobeton.sk polymérové vlákna

Fibrofor High Grade
r. 2003, bez doplnkovej výstuže, polia 8×9,5 m
18 000 m2