vlaknobeton.sk polymérové vlákna

Fibrofor High Grade
r. 2016, s doplnkovou výstužou, hr. dosky 220 mm, polia 6×6 m
19 000 + 6000 m2