vlaknobeton.sk polymérové vlákna

Fibrofor High Grade
r. 2019, bez doplnkovej výstuže, hr. dosky 120 mm, polia 9×7 m
2 000 m2