vlaknobeton.sk polymérové vlákna

Fibrofor High Grade
r. 2006, bez doplnkovej výstuže, hr. dosky 180 mm
6 500 m2