vlaknobeton.sk polymérové vlákna

Concrix ES
r. 2011, bez doplnkovej výstuže, hr. 200 mm, polia 3.5×3.5 m
13 000 m2