Inovatívny produkt pre vytvorenie zásob vody a infiltrácie pôdy na parkoviskách. Vďaka vláknobetónu s polymérovou výstužou je možné dosiahnuť akékoľvek tvary, pričom každý milimeter betónu je vystužený. Výsledkom je robustnejší a odolnejší betón, poškodenie pri preprave a používaní je minulosťou.

r. 2021, prefabrikovaný betón, kombinovaná výstuž ocele s vláknom Concrix