vlaknobeton.sk polymérové vlákna

Fibrofor High Grade
r. 2010, bez doplnkovej výstuže, hr. 220 mm, polia 5×5 m / 10×10 m
10 860 m2