vlaknobeton.sk polymérové vlákna

Fibrofor High Grade
r. 2017, bez doplnkovej výstuže, hr. 200 mm, polia 6×6 m
5 000 m2