vlaknobeton.sk polymérové vlákna

Fibrofor High Grade
r. 2013, bez doplnkovej výstuže, hr. 200 mm, polia 24×26 m
120 000 m2