vlaknobeton.sk polymérové vlákna

Fibrofor High Grade
r. 2018, hr. 120 mm, bez doplnkovej výstuže, polia 6 x 6 m
10 000 m2