Veľmi malá hrúbka, veľké otvory a tiež rozmery tohto prvku si vyžadovali špeciálne vlákno z nášho portfólia Concrix. Napriek extrémnym teplotným zmenám v priebehu roka si tieto náročné architektonické fasády zachovávajú svoju kvalitu.

r. 2021, prefabrikovaný betón, výstuž Concrix