vlaknobeton.sk polymérové vlákna

Fibrofor High Grade
r. 2011, hr. 150 mm, bez doplnkovej výstuže, polia 8×8 m
10 000 m2