vlaknobeton.sk polymérové vlákna

Fibrofor High Grade
r. 2007, bez doplnkovej výstuže, hr. 220 mm, polia 7×7 m
1 000 m2