Nové obchodné centrum vytvorilo predajné plochy pre 15 maloobchodných značiek.

2017, podlaha v nákupnom centre hr. 140 mm, 7000 m2, polia 10×10, Fibrofor High Grade 1kg/m3, bez doplnkovej výstuže