vlaknobeton.sk polymérové vlákna

Fibrofor High Grade
r. 2007, bez doplnkovej výstuže, hr. dosky 150 mm, polia 10×10 m
5 000 m2