vlaknobeton.sk polymérové vlákna

Concrix ES
r. 2018, bez doplnkovej výstuže, veľkosť prefabrikovaných prvkov 6.00×2.00×0.37 m