vlaknobeton.sk polymérové vlákna

Fibrofor High Grade
r. 2004, s doplnkovou výstužou, hr. dosky 260 mm, polia 8×8 m
14 000 m2