vlaknobeton.sk polymérové vlákna

Fibrofor High Grade
r. 2007, s doplnkovou výstužou, hr. 300 mm, polia 6×6 m
25 000 m2