vlaknobeton.sk polymérové vlákna

Fibrofor High Grade
r. 2010, bez doplnkovej výstuže, hr. 200 mm
30 000 m2