vlaknobeton.sk polymérové vlákna

Fibrofor High Grade
r. 2018, bez doplnkovej výstuže, hr. 120 mm, polia 6×6 m
27 500 m2