vlaknobeton.sk polymérové vlákna

Fibrofor High Grade
r. 2014, hr. 250 mm, bez doplnkovej výstuže, polia 27.5 x 27.5 m
7 500 m2