vlaknobeton.sk polymérové vlákna

Fibrofor High Grade
r. 2016, bez doplnkovej výstuže, hr. 100 mm, polia 4×4 m
2 000 m2