vlaknobeton.sk polymérové vlákna

Fibrofor High Grade
r. 2017, s doplnkovou výstužou, hr. dosky 250 mm, polia 26×26 m
10 000 m2